More Website Templates at TemplateMonster.com!
Wykonujemy między innymi:
  • Projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze w pełnym zakresie,
  • Projekty budynków mieszkalnych, przemysłowych, inwentarskich, usługowych i użyteczności publicznej,
  • Adaptacje projektów typowych do warunków miejscowych,
  • Projekty rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych,
  • Ekspertyzy, oceny techniczne, inwentaryzacje i przeglądy okresowe obiektów,
  • Mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
  • Projekty instalacji wewnętrznych i sieci uzbrojenia terenu,
  • Koncepcje architektoniczne i urbanistyczne,
  • Ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego,
  • Kompleksową realizację procedur administracyjnych i prawnych niezbędnych w przygotowaniu inwestycji i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.