More Website Templates at TemplateMonster.com!
W dbałości o terminową i prawidłową realizację prowadzonych przez Państwa inwestycji świadczymy usługi w zakresie kierowania budowami oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy i wielobranżowy zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego zajmują się sprawdzaniem zgodności realizacji obiektu z zatwierdzonym projektem oraz przepisami prawa, kontrolowaniem jakości wykonywanych robót i zużycia materiałów, nadzorowaniem rozliczeń budowy, kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do odbioru obiektu, pozostając do dyspozycji przez pełen okres realizacji przedsięwzięcia.